menu Logo
Mới Đặt trước
ẤM PHA CÀ PHÊ BIALETTI VENUS INDUCTION 4 CUPS
1.060.000 ₫
Đặt trước
Đặt trước
BỘ COMBO PHA CÀ PHÊ GURU PRO COFFEE GEAR IN BLACK
7.400.000 ₫
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Ấm Pha Cà Phê Bialetti Venus Induction 6 ly
1.150.000 ₫
Ấm nấu cà phê Bialetti Moka Express 6 ly
1.080.000 ₫
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Xem thêm về Bialetti Italy

moka pot, pha cà phê kiểu ý, dụng cụ nấu cà phê moka pot, moka pot bialeti, moka pot coffee maker

SieuThiCafe Logo SieuThiCafe Slogan

© 2014-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc về BLAGU VIỆT NAM - Sieuthicafe.vn