menu Logo
Combo Quà Tặng Premium Specialty Coffee - Deluxe
6.975.000 ₫
Combo Quà Tặng Premium Specialty Coffee - Classic
2.290.000 ₫
Khuyến mãi Đặt trước
Đặt trước
Khuyến mãi
Cà phê hạt Lavazza Gran Espresso Coffee Beans - 1 Kg
950.000 ₫
950.000 ₫
Khuyến mãi Đặt trước
Cà phê hạt Lavazza Espresso Top Class Coffee Beans - 1kg
950.000 ₫
950.000 ₫
Khuyến mãi
Xem thêm về Phân loại

specialty coffee, cà phê đặc biệt, cà phê ngon, cà phê đặt biệt ethiopia, kenya, Rwanda, tanzania, honduras, brazil, colombia,

SieuThiCafe Logo SieuThiCafe Slogan

© 2014-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc về BLAGU VIỆT NAM - Sieuthicafe.vn