menu Logo
Mới Đặt trước
ẤM PHA CÀ PHÊ BIALETTI VENUS INDUCTION 4 CUPS
1.060.000 ₫
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Ấm Pha Cà Phê Bialetti Venus Induction 6 ly
1.150.000 ₫
Ấm nấu cà phê Bialetti Moka Express 6 ly
1.080.000 ₫
Đặt trước
Đặt trước
Đặt trước
Xem thêm về Moka Pot

Moka Pot Coffee Maker/ pha kiểu Ý cổ điển

SieuThiCafe Logo SieuThiCafe Slogan

© 2014-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc về BLAGU VIỆT NAM - Sieuthicafe.vn