menu Logo
Đặt trước
Khuyến mãi
Khuyến mãi
Đặt trước
Khuyến mãi
Bình pha cà phê kiểu Pháp Hario Slim-S (CPSS-2R)
657.000 ₫
730.000 ₫
Khuyến mãi
Bình pha cà phê kiểu Pháp Hario Slim-S (CPSS-2TB)
657.000 ₫
730.000 ₫
Xem thêm về Pha kiểu French Press

French Press - Pha kiểu Pháp

SieuThiCafe Logo SieuThiCafe Slogan

© 2014-2023. Toàn bộ bản quyền thuộc về BLAGU VIỆT NAM - Sieuthicafe.vn